Image
Image

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Link do strony Prezydent.pl

Zaproszenie na konferencję naukową

Uwarunkowania dzietności

Termin:

19-20 października 2022

Miejsce konferencji:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, sala im. Anny Walentynowicz,
al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa

Image

 

PROGRAM


 DZIEŃ PIERWSZY

08.30–09.00
Rejestracja


09.00–10.00
Sesja otwierająca

Polityka prorodzinna w Polsce
Marlena Maląg - Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Powitanie
prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz - Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej
Powitanie
Elżbieta Witek - Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Strategia Demograficzna 2040
Barbara Socha - Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej
Zarys sytuacji rodzin w świetle badań statystyki publicznej
dr Dominik Rozkrut - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego


 

10.00–10.45
Gość specjalny

Porównanie polityk sprzyjających rodzinie i dzietności krajów rozwiniętych
dr Tomas Sobotka - Wiedeński Instytut Demografii, Austriacka Akademia Nauk10.45–11.45

SESJA 1.
Zabezpieczenie finansowe rodzin - podatki

Instrumenty na rzecz poprawy sytuacji finansowej młodych i rodzin z dziećmi
Artur Soboń - Wiceminister Finansów
Rola podatków w kształtowaniu sytuacji finansowej rodzin
prof. dr hab. Marek Kośny - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Sytuacja finansowa rodzin
prof. dr hab. Łukasz Hardt - Uniwersytet Warszawski


11.45-12.15
Przerwa

 

12.15-13.15
SESJA 2.
Wsparcie trwałości rodzin

Usługi na rzecz rodzin – doświadczenia centrów usług społecznych
prof. dr hab. Marek Rymsza - Uniwersytet Warszawski
Psychoedukacyjny kontekst prokreacji
prof. dr hab. Dorota Kornas-Biela - Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wspieranie rozwoju więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicami na przykładzie Centrum Małego Dziecka i Rodziny EZRA UKSW
dr Kamila Lenkiewicz - Centrum Małego Dziecka i Rodziny EZRA UKSW13.15-14.15
SESJA 3.
Rozwój infrastruktury i usług potrzebnych rodzinie

Planowanie przestrzenne wspomagające rodziny z dziećmi
Waldemar Buda - Minister Rozwoju i Technologii
Zagospodarowanie przestrzenne
prof. dr hab. Przemysław Śleszyński - Polska Akademia Nauk
Raport o działaniach samorządowych
Michał Kot - Dyrektor Instytutu „Pokolenia”14.15-15.15

SESJA 4.
Rozwój rynku pracy sprzyjającego rodzinie

Jak uczyć sukcesu? Przyszłość szkolnictwa zawodowego w Polsce
Olga Semeniuk - Wiceminister Rozwoju i Technologii
Praktyki prorodzinne w polskich firmach
dr Krzysztof Szwarc - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Powodzenie w życiu – jak nowoczesne idee dotyczące pracy zagrażają rodzinom
Lyman Stone - McGill University
Firma przyjazna rodzinie
Agnieszka Wieliczko - Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Polska Spółka Gazownictwa15.15-16.15
Zakończenie

 

 

 DZIEŃ DRUGI

08.30–09.00
Rejestracja

 

09.00–09.30
Sesja otwierająca

Wybrane wskaźniki z zakresu dzietności w latach 1980-2021
Dorota Szałtys - Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych GUS

 

09.30–10.30
SESJA 1.
Poprawa jakości organizacji edukacji

Edukacja sprzyjająca powstawaniu rodzin
Marzena Machałek - Wiceminister Edukacji i Nauki
Wychowanie do pełnienia ról rodzinnych
prof. dr hab. Maria Ryś - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Luka między kobietami a mężczyznami w edukacji
Michał Gulczyński - Uniwersytet Bocconiego w Mediolanie

 

10.30-11.30
SESJA 2.
Wsparcie w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych

Wsparcie młodych małżeństw i rodzin z dziećmi w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
Piotr Uściński - Wiceminister Rozwoju i Technologii
Zakres zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodzin – dobre praktyki w krajach europejskich. Polska na tle Europy
dr Magdalena Gorczyńska-Angiulli - Luxembourg Institute of Socio-Economic Research
Nysa – programy mieszkaniowe dla rodzin
Kordian Kolbiarz - Burmistrz Nysy

 

11.30-12.00
Przerwa

 

12.00-13.00
SESJA 3.
Popularyzacja kultury sprzyjającej rodzinie

Kultura sprzyjająca rodzinie
Szymon Giżyński - Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pozaekonomiczne uwarunkowania dzietności
prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn - Uniwersytet Jagielloński
Innowacyjne metody badań wspierające tworzenie polityk publicznych w obszarze demografii
dr Jarosław Przeperski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

13.00-14.00
SESJA 4.
Rozwój opieki zdrowotnej

Rozwój usług zdrowotnych w obszarach wpływających na potencjał prokreacyjny kobiet i mężczyzn
Waldemar Kraska - Wiceminister Zdrowia
Poprawa jakości opieki okołoporodowej w zakresie wspierania karmienia piersią
prof. dr hab. Aleksandra Wesołowska - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Przekształcenie szpitala ginekologiczno-położniczego w modelowe centrum zdrowia prokreacyjnego
dr Agnieszka Chrobak, dr n. med. Jarosław Pająk - Specjalistyczny Szpital im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

 

14.00-15.00
SESJA 5.
Rozwój form opieki nad dziećmi

Wsparcie opieki nad małymi dziećmi
Dorota Bojemska, Przewodnicząca Rady Rodziny - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Piotr Rujner - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Wczesna opieka nad dzieckiem, dlaczego jest tak istotna?
dr n. med. Krzysztof Jedliński - Warszawski Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii
Nieodpłatna praca domowa w rodzinie
prof. dr hab. Mariola Racław - Uniwersytet Warszawski

 

15.00-16.00
Zakończenie

 


Udział w konferencji jest możliwy w formie zdalnej i stacjonarnej.
Transmisja online: Konferencja będzie transmitowana online w mediach społecznościowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej. Zachęcamy do wypełnienia formularza – na podany adres email zostanie przesłany link do transmisji.
Udział stacjonarny: Osoby zainteresowane tematyką mogą stacjonarnie wziąć udział w konferencji, po wcześniejszym wypełnieniu formularza. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na udział stacjonarny w konferencji trwają do dnia 17.10.2022 r.

ZGŁOSZENIA ONLINE
https://www.gov.pl/demografia/rejestracja-online
ZGŁOSZENIA STACJONARNE (liczba miejsc ograniczona)
https://www.gov.pl/demografia/rejestracja-na-miejscu

 Link do transmisji: https://youtu.be/kRK-1jHtqX4 

Współorganizatorzy konferencji


 

Image
Image

Organizatorzy III Kongresu Demograficznego


 

Image

Główny Urząd Statystyczny

Image

Rządowa Rada Ludnościowa

Image

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Darczyńcy i sponsorzy konferencji realizowanych w ramach III Kongresu Demograficznego


 

Image
Image
Image
Image

Logo GUS wersja pełna wariant achromatyczny czarny

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Portal Informacyjny GUS