Publikacje

 

Konsekwencje zmian demograficznych

Redakcja naukowa: Krzysztof Markowski


Niesamodzielna starość

Redakcja naukowa: Józefina Hrynkiewicz, Małgorzata Halicka


Depopulacja w ujęciu lokalnym

Redakcja naukowa: Anna Organiściak-Krzykowska, Józefina Hrynkiewicz


Zmiany demograficzne a rynek pracy i ubezpieczenia społeczne

Redakcja naukowa: Gertruda Uścińska, Zenon Wiśniewski


Powiatowy wymiar sytuacji demograficznej

Redakcja naukowa: Marek Cierpiał-Wolan

 

 

Materiały z III Kongresu Demograficznego

Logo GUS wersja pełna wariant achromatyczny czarny

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Portal Informacyjny GUS