Konsekwencje zmian demograficznych dla rozwoju rolnictwa

Redakcja naukowa: Piotr Łysoń


Konsekwencje zmian demograficznych

Redakcja naukowa: Krzysztof Markowski


Niesamodzielna starość

Redakcja naukowa: Józefina Hrynkiewicz, Małgorzata Halicka


Depopulacja w ujęciu lokalnym

Redakcja naukowa: Anna Organiściak-Krzykowska, Józefina Hrynkiewicz


Zmiany demograficzne a rynek pracy i ubezpieczenia społeczne

Redakcja naukowa: Gertruda Uścińska, Zenon Wiśniewski


Powiatowy wymiar sytuacji demograficznej

Redakcja naukowa: Marek Cierpiał-Wolan


Rodzina - wyzwania na XXI wiek

Redakcja naukowa: Michał A. Michalski


Migracje i rozwój regionu

Redakcja naukowa: Brygida Solga


Człowiek w środowisku zamieszkania. Samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych

Redakcja naukowa: Piotr Szukalski


Ekonomiczne konsekwencje przemian demograficznych

Redakcja naukowa: Wiesław Koczur


Młodzi dorośli
Redakcja naukowa: Joanna Szczepaniak-Sienniak


Samorząd gminy wobec zmian demograficznych

 Redakcja naukowa: Józefina Hrynkiewicz


Uwarunkowania przemian demograficznych w województwie małopolskim. Postawy prokreacyjne

Redakcja naukowa: Jan Brzozowski


System edukacji wobec zmian demograficznych

Redakcja naukowa: Agnieszka Piotrowska-Piątek


Suburbanizacja. Człowiek – zmiana – przestrzeń

Redakcja naukowa: Mirosław Grochowski


Sytuacja osób niepełnosprawnych. Portret demograficzny, ekonomiczny i społeczny

Redakcja naukowa: Piotr Łysoń


Uwarunkowania dzietności

Redakcja naukowa: Magdalena Witkowska


Polska XXI wiek - wyzwania demograficzne. III Kongres Demograficzny w Polsce 2022

Redakcja naukowa: Józefina Hrynkiewicz

 


Wyzwania zdrowotne dla Polski po pandemii COVID-19 

Redakcja naukowa: Bogdan Wojtyniak 


Zdrowie dzieci

Redakcja naukowa: Agnieszka Szlagatys - Sidorkiewicz  

Logo GUS wersja pełna wariant achromatyczny czarny

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Portal Informacyjny GUS