Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Ogłoszenie pierwszych wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

 


Konferencja Samorząd gminy wobec zmian demograficznych

 


Konferencja Człowiek w środowisku zamieszkania: wyzwania XXI wieku

 


Konferencja Sytuacja osób niepełnosprawnych. Portret demograficzny i społeczny

 


Konferencja Samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych. Przemiany demograficzne Łodzi i województwa łódzkiego w XXI w. O potrzebie regionalnych i lokalnych polityk ludnościowych

Portale domeny Naszemiasto.pl:


Konferencja Zrozumieć zmianę demograficzną

 


Konferencja System edukacji wobec zmian demograficznych

 


Konferencja Uwarunkowania przemian demograficznych w województwie małopolskim. Postawy prokreacyjne

 


Konferencja Uwarunkowania dzietności

 


Suburbanizacja. Człowiek-zmiana-przestrzeń

 


Konferencja podsumowująca III Kongres Demograficzny

 


Logo GUS wersja pełna wariant achromatyczny czarny

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Portal Informacyjny GUS