III Kongres
Demograficzny
2021-2022

Konferencje tematyczne w całej Polsce

Image

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Link do strony Prezydent.pl

III Kongres Demograficzny w Polsce


III Kongres Demograficzny w Polsce organizowany jest z inicjatywy Rządowej Rady Ludnościowej w latach 2021/2022. W programie III Kongresu Demograficznego przedstawione zostaną wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku oraz pogłębione analizy zmian, jakie zaszły w stanie i strukturze ludności Polski od 2012 roku.

Zmieniająca się sytuacja demograficzna jest poważnym wyzwaniem dla polityki społecznej i gospodarczej. Rządowa Rada Ludnościowa - wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym, Polskim Towarzystwem Statystycznym oraz z regionalnymi urzędami statystycznymi - w ramach III Kongresu - zamierza zorganizować w środowiskach naukowych, społecznych, gospodarczych, samorządowych konferencje i publiczne debaty o konsekwencjach postępujących zmian w stanie i strukturze ludności Polski. W programie III Kongresu przewidziane są konferencje naukowe, seminaria, otwarte debaty oraz publikacje. Ramowy program III Kongresu obejmuje kluczowe zagadnienia rozwoju demograficznego Polski, regionów, środowisk lokalnych i obszarów funkcjonalnych. Konferencje i debaty obejmują - kształtowane w procesach demograficznych - zagadnienia: powstawania i rozwoju rodziny, ochrony i stanu zdrowia ludności, pracy i zatrudnienia, procesów edukacji, migracji, depopulacji, przestrzennych zmian koncentracji ludności. Program ramowy III Kongresu obejmuje także etyczne i prawne problemy i dylematy zjawisk i procesów demograficznych. Planowane konferencje obejmują wybrane społeczności i grupy ludności.

Konferencje III Kongresu organizowane są we współpracy z instytucjami państwowymi, naukowymi, samorządami, środowiskami akademickimi, organizacjami obywatelskimi. Konferencje odbywać się będą w różnych miejscowościach. „Rozproszona” tematycznie i terytorialnie struktura III Kongresu wynika z przekonania, że upowszechnienie rzetelnej wiedzy, wyników NSP 2021, pogłębionych badań i analiz sytuacji demograficznej Polski, regionów, powiatów i społeczności lokalnych może mieć wpływ na podejmowane decyzje rozwojowe.  Przekazana przez ekspertów wiedza - w ujęciu porównawczym, ogólnym, regionalnym i lokalnym - pozwoli wypracować odpowiednio do stanu, struktury oraz prognoz ludnościowych – trafne narzędzia polityki ludnościowej. Pozwoli połączyć oddziaływanie uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i politycznych na kształtowanie sytuacji demograficznej oraz wpływ uwarunkowań demograficznych na procesy społeczne i ekonomiczne.

Doświadczenia I i II Kongresu Demograficznego (I Kongres odbył się w 2002 r., II - w 2011 r.). wskazały duże zainteresowanie środowisk społecznych, gospodarczych oraz samorządów lokalnych sytuacją demograficzną oraz skutkami zmian dla jednostek, rodzin, społeczności lokalnych i całego narodu. III Kongres organizowany jest z nadzieją, że kompleksowe i pragmatyczne przedstawienie zmian w sytuacji demograficznej i jej wpływu na stan i strukturę społeczeństwa i gospodarki służyć będzie podejmowaniu trafnych decyzji. Zachodzące i prognozowane zmiany w stanie i strukturze ludności będą decydować o warunkach rozwoju, naszych małych Ojczyzn i naszej wspólnej dużej Ojczyzny.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla uczestników i prelegentów III Kongresu Demograficznego - RODO.

Organizatorzy


 

Image

Główny Urząd Statystyczny

Image

Rządowa Rada Ludnościowa

Image

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Ramowy program III Kongresu Demograficznego


19-20 października 2022

Uwarunkowania dzietności

Miejsce: Warszawa

19-20 października 2022

4 października 2022

Sytuacja demograficzna Polski w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Miejsce: Warszawa

4 października 2022

6 października 2022

14 września 2022

14 września 2022

13-14 czerwca 2022

18 maja 2022

18 maja 2022

20 kwietnia 2022

Człowiek w środowisku zamieszkania: wyzwania XXI wieku

Miejsce: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

20 kwietnia 2022

30 marca 2022

14 marca 2022

14 marca 2022

9 grudnia 2021

24 listopad 2021

24 listopad 2021

19 października 2021

27 maja 2021

27 maja 2021

22 września 2021

Niesamodzielna starość

Miejsce: Białystok

Darczyńcy i sponsorzy konferencji realizowanych w ramach III Kongresu Demograficznego


 

Image
Image
Image
Image

Logo GUS wersja pełna wariant achromatyczny czarny

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Portal Informacyjny GUS