III Kongres
Demograficzny
2021-2022

Seria konferencji tematycznych w całej Polsce

Image

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

III Kongres Demograficzny w Polsce


III Kongres Demograficzny w Polsce organizowany jest z inicjatywy Rządowej Rady Ludnościowej w latach 2021/2022. W programie III Kongresu Demograficznego przedstawione zostaną wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku oraz pogłębione analizy zmian, jakie zaszły w stanie i strukturze ludności Polski od 2012 roku.

Zmieniająca się sytuacja demograficzna jest poważnym wyzwaniem dla polityki społecznej i gospodarczej. Rządowa Rada Ludnościowa - wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym, Polskim Towarzystwem Statystycznym oraz z regionalnymi urzędami statystycznymi - w ramach III Kongresu - zamierza zorganizować w środowiskach naukowych, społecznych, gospodarczych, samorządowych konferencje i publiczne debaty o konsekwencjach postępujących zmian w stanie i strukturze ludności Polski. W programie III Kongresu przewidziane są konferencje naukowe, seminaria, otwarte debaty oraz publikacje. Ramowy program III Kongresu obejmuje kluczowe zagadnienia rozwoju demograficznego Polski, regionów, środowisk lokalnych i obszarów funkcjonalnych. Konferencje i debaty obejmują - kształtowane w procesach demograficznych - zagadnienia: powstawania i rozwoju rodziny, ochrony i stanu zdrowia ludności, pracy i zatrudnienia, procesów edukacji, migracji, depopulacji, przestrzennych zmian koncentracji ludności. Program ramowy III Kongresu obejmuje także etyczne i prawne problemy i dylematy zjawisk i procesów demograficznych. Planowane konferencje obejmują wybrane społeczności i grupy ludności.

Konferencje III Kongresu organizowane są we współpracy z instytucjami państwowymi, naukowymi, samorządami, środowiskami akademickimi, organizacjami obywatelskimi. Konferencje odbywać się będą w różnych miejscowościach. „Rozproszona” tematycznie i terytorialnie struktura III Kongresu wynika z przekonania, że upowszechnienie rzetelnej wiedzy, wyników NSP 2021, pogłębionych badań i analiz sytuacji demograficznej Polski, regionów, powiatów i społeczności lokalnych może mieć wpływ na podejmowane decyzje rozwojowe.  Przekazana przez ekspertów wiedza - w ujęciu porównawczym, ogólnym, regionalnym i lokalnym - pozwoli wypracować odpowiednio do stanu, struktury oraz prognoz ludnościowych – trafne narzędzia polityki ludnościowej. Pozwoli połączyć oddziaływanie uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i politycznych na kształtowanie sytuacji demograficznej oraz wpływ uwarunkowań demograficznych na procesy społeczne i ekonomiczne.

Doświadczenia I i II Kongresu Demograficznego (I Kongres odbył się w 2002 r., II - w 2011 r.). wskazały duże zainteresowanie środowisk społecznych, gospodarczych oraz samorządów lokalnych sytuacją demograficzną oraz skutkami zmian dla jednostek, rodzin, społeczności lokalnych i całego narodu. III Kongres organizowany jest z nadzieją, że kompleksowe i pragmatyczne przedstawienie zmian w sytuacji demograficznej i jej wpływu na stan i strukturę społeczeństwa i gospodarki służyć będzie podejmowaniu trafnych decyzji. Zachodzące i prognozowane zmiany w stanie i strukturze ludności będą decydować o warunkach rozwoju, naszych małych Ojczyzn i naszej wspólnej dużej Ojczyzny.

Organizatorzy


 

Image

Główny Urząd Statystyczny

Image

Rządowa Rada Ludnościowa

Image

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Ramowy program III Kongresu Demograficznego


24 listopad 2021

24 listopad 2021

19 października 2021

22 września 2021

Niesamodzielna starość

Miejsce: Białystok

22 września 2021

Logo GUS wersja pełna wariant achromatyczny czarny

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Portal Informacyjny GUS