Image
Image

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Link do strony Prezydent.pl

Zaproszenie na konferencję naukową

Suburbanizacja. Człowiek – Zmiana - Przestrzeń

Zapraszają:

Wojewoda Mazowiecki, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej,
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego,
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie

Termin:

16 listopada 2022 r.

Miejsce konferencji:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Sala 169
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Image

 

PROGRAM


 

9:30–10.00
Wystąpienia powitalne

 

Wojewoda Mazowiecki – Konstanty Radziwiłł
Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej – prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – dr Dominik Rozkrut

 

10:00–11.30
Sesja I. Przestrzenny wymiar suburbanizacji

docx  Wprowadzenie  – Oblicza suburbanizacji
dr Mirosław Grochowski – Uniwersytet Warszawski

docx  Skutki chaosu przestrzennego i rozlewania się urbanizacji dla rozwoju Polski – strategiczne kierunki koniecznych reform systemu prawno-instytucjonalnego w gospodarowaniu przestrzenią!
prof. dr hab. Tadeusz Markowski – Uniwersytet Łódzki

docx  Ograniczenia i możliwości zarządzania procesami suburbanizacji i rozwoju przestrzennego polskich miast
w kontekście doświadczeń zagranicznych

Łukasz Sykała – Instytut Rozwoju Miast i Regionów

docx  Suburbanizacja a środowisko – kontekst dobrostanu człowieka
prof. dr hab. Marek Degórski – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

docx  Zmiany w zasobach mieszkaniowych w obszarach podmiejskich na podstawie NSP2011 i NSP2021
dr Agnieszka Matulska-Bachura – Główny Urząd Statystyczny

 

 11:30–12.00
Przerwa kawowa

 

12.00-13.30
Sesja II. Społeczny wymiar suburbanizacji

docx  Wprowadzenie - Prawidłowości i nieprawidłowości demograficzno-osadniczego rozwoju stref podmiejskich w Polsce
prof. dr hab. Przemysław Śleszyński – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

 docx  Polskie suburbia: tam i z powrotem. Kto, dlaczego i jak wraca z przedmieść do miasta?
dr hab. Katarzyna Dominika Kajdanek, prof. UWr. – Uniwersytet Wrocławski

 docx   Suburbanizacja jako czynnik zmian przestrzennego zróżnicowania zachowań rozrodczych
w Polsce w XXI w
.

dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

 docx  Suburbanizacja w zarządzaniu rozwojem
dr hab. Andrzej Gałązka, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 docx   Zmiany liczby ludności w aglomeracjach w kontekście możliwości korzystania z transportu kolejowego
dr hab. Piotr Rosik, prof. IGiPZ – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 

 

13.30–14.00
Przerwa kawowa 

 

 14.00–15.30
Sesja III. Mazowiecki wymiar suburbanizacji

 docx  Wprowadzenie – Suburbanizacja a procesy demograficzne w województwie mazowieckim
Agnieszka Ajdyn – Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie

docx  Dynamika procesów suburbanizacyjnych strefy podmiejskiej Warszawy. "Tetris development"
dr hab. inż. arch. Anna Majewska, prof. PW – Politechnika Warszawska

 docx  Czy mamy kontrolę nad procesem suburbanizacji?
Piotr Gaweł – Naczelnik Wydziału Polityki Przestrzennej Urzędu m.st. Warszawy

 docx  Ekologiczno-krajobrazowy kontekst suburbanizacji
dr hab. Bożena Degórska, prof. IGiPZ – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

 

Wystąpienia prelegentów oraz nagranie z konferencji dostępne pod linkiem:  https://obserwujmazowsze.stat.gov.pl/kongres/


Współorganizatorzy konferencji


 

Image
Image

Organizatorzy III Kongresu Demograficznego


 

Image

Główny Urząd Statystyczny

Image

Rządowa Rada Ludnościowa

Image

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Darczyńcy i sponsorzy konferencji realizowanych w ramach III Kongresu Demograficznego


 

Image
Image
Image
Image
Logo PKO BP

Logo GUS wersja pełna wariant achromatyczny czarny

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Portal Informacyjny GUS