Ramowy Program Kongresu

Ramowy program III Kongresu Demograficznego:

 

12 grudnia 2022

Tytuł konferencji:  Konferencja podsumowująca III Kongres Demograficzny

Miejsce: Warszawa


16 listopada 2022

Tytuł konferencji:  Suburbanizacja. Człowiek-zmiana-przestrzeń

Miejsce: Warszawa


27 października 2022

Tytuł konferencji: Zdrowie dzieci

Miejsce: Gdańsk


19-20 października 2022

Tytuł konferencji: Uwarunkowania dzietności

Miejsce: Warszawa


11 października 2022

Tytuł konferencji: Ekonomiczne konsekwencje przemian demograficznych w Polsce

Miejsce: Katowice


6 października 2022

Tytuł konferencji: Wyzwania zdrowotne dla Polski po pandemii COVID-19

Miejsce: Warszawa


4 października 2022

Tytuł konferencji: Sytuacja demograficzna Polski w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Miejsce: Warszawa


28 września 2022

Tytuł konferencji: Uwarunkowania przemian demograficznych w województwie małopolskim. Postawy prokreacyjne

Miejsce: Kraków


19 września 2022

Tytuł konferencji: Młodzi dorośli. Wyzwania demograficzne, ekonomiczne i społeczne dla osób wchodzących w dorosłość

Miejsce: Wrocław


14 września 2022

Tytuł konferencji: System edukacji wobec zmian demograficznych

Miejsce: Kielce


13-14 czerwca 2022

Tytuł konferencji: Zrozumieć zmianę demograficzną

Miejsce: Warszawa


31 maja 2022

Tytuł konferencji: Samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych. Przemiany demograficzne Łodzi i województwa łódzkiego w XXI w. O potrzebie regionalnych i lokalnych polityk ludnościowych

Miejsce: Łódź


18 maja 2022

Tytuł konferencji: Migracje i rozwój regionu

Miejsce: Opole


12 maja 2022

Tytuł konferencji: Sytuacja osób niepełnosprawnych. Portret demograficzny i społeczny

Miejsce: Gorzów Wielkopolski


20 kwietnia 2022

Tytuł konferencji: Człowiek w środowisku zamieszkania: wyzwania XXI wieku

Miejsce: Łódź


30 marca 2022

Tytuł konferencji: Samorząd gminy wobec zmian demograficznych

Miejsce: Maków


14 marca 2022

Tytuł konferencji: Rodzina – wyzwania na XXI wiek

Miejsce: Poznań


24 lutego 2022

Tytuł konferencji: Praca, zatrudnienie, ubezpieczenia społeczne w warunkach postępujących zmian demograficznych

Miejsce: Bydgoszcz


27 stycznia 2022

Tytuł konferencji: Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Ogłoszenie pierwszych wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Miejsce: Warszawa


9 grudnia 2021

Tytuł konferencji: Powiatowy wymiar sytuacji demograficznej

Miejsce: Dębica


24 listopada 2021

Tytuł konferencji: Konsekwencje zmian demograficznych dla rozwoju rolnictwa

Miejsce: Szczecin


19 października 2021

Tytuł konferencji: Skutki depopulacji w środowiskach lokalnych

Miejsce: Olsztyn


22 września 2021

Tytuł konferencji: Niesamodzielna starość

Miejsce: Białystok


21 września 2021

Tytuł konferencji: Forum samorządowe „Samorząd lokalny wobec przemian demograficznych w województwie lubelskim w kontekście Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”

Miejsce: Lublin


27 maja 2021

Tytuł konferencji: Regionalny wymiar procesów demograficznych

Miejsce: Lublin

Logo GUS wersja pełna wariant achromatyczny czarny

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Portal Informacyjny GUS