Image
Image

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Link do strony Prezydent.pl

Zaproszenie na konferencję naukową

Rodzina – wyzwania na XXI wiek

Zapraszają:

Wojewoda Wielkopolski, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie

Gość honorowy Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Termin:

14 marca 2022 r.

Miejsce konferencji:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18

Image

 

PROGRAM


 

11.00–11.30 Powitanie gości 

Wystąpienie powitalne Wojewody Wielkopolskiego – Michał Zieliński

11.30–12.30

Polityka prorodzinna państwa jako odpowiedź na wyzwania demograficzne – Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Kształtowanie więzi w rodzinie – prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz

Metody badania efektywności programu Rodzina 500+ – prof. dr hab. Jan Paradysz

Rodzina, jakość życia, wzrost gospodarczy – prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger

 12.45–13.45

Warunki życia polskich rodzin w świetle badań GUS – dr Dominik Rozkrut

Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego – dr Jacek Kowalewski

Opinie na temat „Programu Rodzina 500+” w świetle ogólnopolskiego badania rodziców – dr Krzysztof Szwarc, dr hab. Jakub Isański, prof. UAM,
dr hab. Michał A. Michalski, prof. UAM

Uwarunkowania decyzji prokreacyjnych o posiadaniu pierwszego dziecka – dr Jarosław Przeperski

 14.00–15.15

Proces doboru matrymonialnego a decyzje o rodzicielstwie w perspektywie socjologicznej – dr hab. Iwona Przybył, prof. UAM

Styl realizacji rodzicielstwa w kontekście zmian demograficznych – dr hab. Lucyna Bakiera, prof. UAM

Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży – wyzwania, prognozy i rekomendacje
– prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słopień

Wpływ wirtualnego świata na stabilność znaczących relacji międzyludzkich w kontekście rodziny i rodzicielstwa – Bogna Białecka

Kondycja religijna polskiej rodziny w procesie przemian – ks. dr hab. Andrzej Pryba, prof. UAM

 

 15.15–15.30 Dyskusja. Podsumowanie

 


 Prosimy o potwierdzenie obecności: rrl.sekretariat@stat.gov.pl

Oglądaj transmisję online na kanale YouTube Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: 
https://youtu.be/-nQGgii9nXI

Organizatorzy III Kongresu Demograficznego


 

Image

Główny Urząd Statystyczny

Image

Rządowa Rada Ludnościowa

Image

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Darczyńcy i sponsorzy konferencji realizowanych w ramach III Kongresu Demograficznego


 

Image
Image
Image

Logo GUS wersja pełna wariant achromatyczny czarny

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Portal Informacyjny GUS