Image
Image

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Link do strony Prezydent.pl

Zaproszenie na konferencję naukową

Ekonomiczne konsekwencje przemian demograficznych w Polsce

Zapraszają:

Wojewoda Śląski, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej,
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego,
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach

Termin:

11 października 2022 r.

Miejsce konferencji:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (Sala Sejmu Śląskiego),
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice (wejście od ul. Lompy)

Image

 

PROGRAM


 

10.00–10.30
Wystąpienia powitalne

Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – dr Dominik Rozkrut
Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej – prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach – Aurelia Hetmańska

 

10.30–12.30

Sesja I 


Moderacja:
prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz – Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej

Sytuacja demograficzna województwa śląskiego
Grażyna Witkowska – Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach
Wpływ procesów demograficznych na wydajność systemu podatkowego
dr hab. Artur Walasik, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Makroekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństwa w Polsce
dr hab. Jan Acedański, prof. UE, dr hab. Julia Włodarczyk, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Perspektywa wzrostu gospodarczego w dobie starzenia się ludności
dr Łukasz Jurek – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Demograficzne starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla rynku pracy województwa śląskiego
dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, prof. UE, dr hab. Anna Skórska, prof. UE, dr hab. Anna Sączewska-Piotrowska, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Pytania i dyskusja

   12.30-13.00
Przerwa

 

13.00-15.00

Moderacja: dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE –  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Przedsiębiorczość w starzejącym się społeczeństwie
dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE, dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Srebrna gospodarka i jej potencjał rozwoju we współczesnej Polsce
prof. Piotr Szukalski - Uniwersytet Łódzki
Rynek dóbr i usług czasu wolnego a style życia seniorów
dr hab. Aleksander Lipski, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Rola współczesnych technologii ICT we wspieraniu osób starszych w dobie zmian demograficznych
dr Sylwia Słupik – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Ekonomiczne skutki międzynarodowej imigracji do Polski – przykład imigracji z Ukrainy
dr Dorota Kałuża-Kopias – Uniwersytet Łódzki

Pytania i dyskusja

 

 

15.00–15.30
Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Organizatorzy III Kongresu Demograficznego


 

Image

Główny Urząd Statystyczny

Image

Rządowa Rada Ludnościowa

Image

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Darczyńcy i sponsorzy konferencji realizowanych w ramach III Kongresu Demograficznego


 

Image
Image
Image
Image

Logo GUS wersja pełna wariant achromatyczny czarny

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Portal Informacyjny GUS