Image
Image

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Link do strony Prezydent.pl

Konferencja realizowana w ramach

III Kongresu Demograficznego 2021-2022


Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, Prezes Głównego Urzędu
Statystycznego, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie zapraszają na konferencję naukową

DEPOPULACJA W UJĘCIU LOKALNYM

Termin:

19 października 2021r.

Miejsce konferencji:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.
Olsztyn Al. J. Piłsudskiego 7/9

Image

PROGRAM


 

10.00 – 10.30 Powitanie gości 

10.30 – 12.30 – I sesja plenarna 

dr Dominik Rozkrut Spisy powszechne rundy 2020 w Polsce i na świecie

Marek MorzeSytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego – stan obecny i perspektywy

Janusz Pappelbon Typologia zmian demograficznych w województwie warmińsko-mazurskim w ujęciu przestrzennym

prof. dr hab. Józefina HrynkiewiczUwarunkowania depopulacji

prof. dr hab. Anna Organiściak-KrzykowskaSpołeczno-ekonomiczne konsekwencje przemian demograficznych

prof. dr hab. Wiesława Lizińska – Depopulacja jako uwarunkowanie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego

 

13.00 – 14.30 – II sesja plenarna

prof. dr hab. Mariola Grzybowska-BrzezińskaSpołeczno-ekonomiczne skutki gwałtownej depopulacji w miastach akademickich na przykładzie Olsztyna

prof. dr hab. Rafał Warżała Zmienność koniunktury w warunkach regionalnej depopulacji – wzajemne związki i oddziaływania

Monika Kocimska-Warczak – Strategia polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021 – 2030 w kontekście depopulacji

Wojciech Dereszewski  –  Prewencja depopulacji na poziomie lokalnym – przykład praktyczny

 

14.30 – 15.30 – Dyskusja

 

 

Nasza Konferencja będzie transmitowana na stronie:
https://pl-pl.facebook.com/WM.UW.Olsztyn

Organizatorzy III Kongresu Demograficznego


 

Image

Główny Urząd Statystyczny

Image

Rządowa Rada Ludnościowa

Image

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Darczyńcy i sponsorzy konferencji realizowanych w ramach III Kongresu Demograficznego


 

Image
Image
Image

Logo GUS wersja pełna wariant achromatyczny czarny

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Portal Informacyjny GUS