Image
Image

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Link do strony Prezydent.pl

Zaproszenie na konferencję naukową

Migracje i rozwój regionu

Zapraszają:

Wojewoda Opolski, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Dyrektor Instytutu Śląskiego, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu

Termin:

18 maja 2022 r.

Miejsce konferencji:

Politechnika Opolska, budynek „Łącznik”, ul. Mikołajczyka 16, Opole

Image

 

PROGRAM


 

10:00–10.15
Wystąpienia powitalne

Wojewoda Opolski – Sławomir Kłosowski
Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej – prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – dr Dominik Rozkrut
Dyrektor Instytut Śląskiego – dr Bartosz Kuświk
JM Rektor Politechniki Opolskiej – dr hab. inż. Marcin Lorenc

 

10:15–10.45
Referat wprowadzający

Etyczne aspekty migracji i uchodźstwa - Jego Ekscelencja ks. bp Andrzej Czaja

 

10.45-11.45
Sesja 1. Migracje a sytuacja demograficzna

Migracje zagraniczne w NSP 2021
dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statycznego, Dorota Szałtys – Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych GUS
Migracje w województwie opolskim – ujęcie statystyczne
Janina Kuźmicka – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu
Migracje jako przyczyna wyludniania w skali regionalnej
prof. dr hab. Romuald Jończy

 

 11.45-12.45
Sesja 2. Migracje a rynek pracy i edukacja

Wpływ migracji zagranicznej na regionalny rynek pracy
prof. dr hab. Robert Rauziński
Zatrudnianie ukraińskich pracowników w województwie opolskim i jego wpływ na rynek pracy
dr hab Brygida Solga
Ekonomiczne i demograficzne korzyści z migracji „na studia” dla ośrodka akademickiego. Studium przypadku Opola
dr Diana Rokita-Poskart

 

13.15–14.15
Sesja 3. Migracje a regionalna polityka społeczno-gospodarcza

Trendy migracyjne i ich znaczenie dla strategii rozwoju regionalnego – przykład województwa opolskiego
prof. Krystian Heffner
Starzenie się ludności oraz aktywność zawodowa osób starszych wyzwaniem dla polityki regionalnej
dr hab. Agata Zagórowska
Wielokulturowość czy asymilacja? Wykorzystanie wyników badania postaw wobec cudzoziemców do tworzenia polityk integracyjnych na poziomie regionalnym
dr Sabina Kubiciel-Lodzińska

 

14.15–15.15
Dyskusja i debata plenarna na temat regionalnej polityki migracyjnej oraz bieżących procesów migracyjnych, w tym uchodźstwa z Ukrainy

Zuzanna Donath-Kasiura – Wicemarszałek Województwa Opolskiego
Bożena Kalecińska – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
Maciej Kalski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty

 

15.15–15.30
Dyskusja i zakończenie konferencji


Prosimy o potwierdzenie obecności z zaznaczeniem formy uczestnictwa (stacjonarnie lub zdalnie): rrl.sekretariat@stat.gov.pl

Link do transmisji: https://youtu.be/QwtlZKt-a1w

Organizatorzy III Kongresu Demograficznego


 

Image

Główny Urząd Statystyczny

Image

Rządowa Rada Ludnościowa

Image

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Darczyńcy i sponsorzy konferencji realizowanych w ramach III Kongresu Demograficznego


 

Image
Image
Image

Logo GUS wersja pełna wariant achromatyczny czarny

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Portal Informacyjny GUS