Image
Image

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Link do strony Prezydent.pl

Zaproszenie na konferencję naukową

Sytuacja osób niepełnosprawnych. Portret demograficzny i społeczny

Zapraszają:

Wojewoda Lubuski, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Gość honorowy:

Elżbieta Rafalska – Poseł RP do Parlamentu Europejskiego

Termin:

12 maja 2022 r.

Miejsce konferencji:

Aula Akademii im. Jakuba z Paradyża,
ul. Chopina 52, budynek nr 5, Gorzów Wielkopolski

Image

 

PROGRAM


 

10:00–10.30
Wystąpienia powitalne

JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak
Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej – prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – dr Dominik Rozkrut

 

10:30–11.40
Niepełnosprawność na podstawie zasobów informacyjnych statystyki publicznej

Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego
Roman Fedak, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze
Trwanie życia w zdrowiu w Polsce w latach 2009-2020
dr inż. Katarzyna Góral-Radziszewska, Konsultant w Departamencie Badań Demograficznych GUS
Osoby niepełnosprawne w badaniach statystyki publicznej
Agnieszka Szlubowska, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie
Niepełnosprawność w Polsce w 2019 r. na podstawie Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS)
dr Piotr Łysoń, Dyrektor Departamentu Badań Społecznych GUS

 

11.40-13.30
Wyzwania związane z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność w kontekście koncepcji wsparcia społecznego
dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ, dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
Akademia równych szans – wyrównanie szans osób z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia i badań naukowych
dr Anna Dobrychłop, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Niepełnosprawność w różnych aspektach, profilaktyka, wyzwania na przyszłość  
dr Joanna Hoffmann-Aulich, Uniwersytet Zielonogórski
Zdrowie psychiczne a niepełnosprawność
dr Jolanta Chmielowiec, Uniwersytet Zielonogórski
Sytuacja osób głuchych w Polsce
dr Katarzyna Kochan, Uniwersytet Zielonogórski
Zabezpieczenie społeczne wobec zmian demograficznych
prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej

 

 14.00-15.30
Wsparcie instytucjonalne osób z niepełnosprawnościami

Problematyki niepełnosprawności na przykładzie województwa lubuskiego z perspektywy PFRON
Andrzej Gonia, Dyrektor PFRON o/Zielona Góra
Wsparcie instytucjonalne osób z niepełnosprawnościami na przykładzie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 "Arkadia" w Zielonej Górze  
Elżbieta Miernik-Krukurka, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 "Arkadia" w Zielonej Górze
Pomoc niepełnosprawnym uchodźcom z Ukrainy za pośrednictwem PFRON
Piotr Natkański, PFRON o / Zielona Góra
Dostępność instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnością
Małgorzata Michalska, PFRON o / Zielona Góra
Środowisko osób z niepełnosprawnością filarem w inkluzywności przedsiębiorczości
Piotr Natkański, PFRON o / Zielona Góra

 

15.30–16.00
Dyskusja i zakończenie konferencji

 


Prosimy o potwierdzenie obecności z zaznaczeniem formy uczestnictwa (stacjonarnie lub zdalnie): rrl.sekretariat@stat.gov.pl

Oglądaj transmisję online na kanale YouTube Wojewody Lubuskiego: https://youtu.be/9Q2d5_5tfoc

Organizatorzy III Kongresu Demograficznego


 

Image

Główny Urząd Statystyczny

Image

Rządowa Rada Ludnościowa

Image

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Darczyńcy i sponsorzy konferencji realizowanych w ramach III Kongresu Demograficznego


 

Image
Image
Image

Patroni medialni konferencji:


 

Image
Image
Image

Logo GUS wersja pełna wariant achromatyczny czarny

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Portal Informacyjny GUS