Image
III Kongres Demograficzny 2022 Logo

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Link do strony Prezydent.pl

Zaproszenie na konferencję naukową

Zdrowie Dzieci

Zapraszają:

Rządowa Rada Ludnościowa
Gdański Uniwersytet Medyczny
Główny Urząd Statystyczny
Polskie Towarzystwo Statystyczne

Termin:

27 października 2022 r.

Miejsce konferencji:

Gdański Uniwersytet Medyczny
budynek Atheneum Gedanense Novum
aula im. prof. Olgierda Narkiewicza
al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
Możliwość uczestnictwa online.

Gdańsk

 

PROGRAM


 

Sesja konsultantów krajowych, wykładowców i panelistów (w formule online) poprzedzająca konferencję, upowszechniana od 21.10.2022 r.

„Prewencja, diagnostyka i terapia - stan obecny i główne potrzeby" - wypowiedzi konsultantów krajowych

 1. Chirurgia dziecięca - prof. dr hab. Janusz Bohosiewicz, SP SK Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
 2. Choroby płuc dzieci - dr Andrzej Pogorzelski, Klinika Pneumonologii Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników
 3. Endokrynologia i diabetologia dziecięca - prof. dr hab. Mieczysław Walczak, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM SPSK Nr 1
 4. Gastroenterologia dziecięca - prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
 5. Immunologia kliniczna – prof. dr hab. Sylwia Kołtan, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
 6. Kardiologia dziecięca - dr Maria Miszczak-Knecht, Klinika Kardiologii Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 7. Nefrologia dziecięca - prof. dr hab. Danuta Zwolińska, Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 8. Neurologia dziecięca - dr hab. Ewa Emich-Widera, SP SK Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
 9. Onkologia i hematologia dziecięca - prof. dr hab. Jan Styczyński, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
 10. Otorynolaryngologia dziecięca - prof. dr hab. Wiesław Konopka, Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
 11. Pediatria - prof. dr hab. Teresa Jackowska, Klinika Pediatrii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 12. Pediatria metaboliczna - dr hab. Jolanta Sykut-Cegielska, prof. IMiD, Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii
  Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
 13. Psychiatria dzieci i młodzieży - dr Aleksandra Lewandowska, Szpital im. Józefa Babińskiego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łodzi
 14. Urologia dziecięca - dr Piotr Gastoł, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”
 15. Stomatologia dziecięca - prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk, Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii CM WUM
 16. Psychoterapia dzieci i młodzieży - dr hab. Agnieszka Słopień, Szpital Kliniczny im. Karola Jonshera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 17. Zdrowie publiczne - prof. dr hab. Jarosław Jan Pinkas, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 18. Radiologia i Diagnostyka Obrazowa - prof. dr hab. Jerzy Walecki, Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP CSK MSW
 19. Patomorfologia - prof. dr hab. Andrzej Kazimierz Marszałek, Zakład Patologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu


27.10.2022 r. (czwartek)

9:00-9:45
Otwarcie konferencji

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. dr hab. Marcin Gruchała
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda
Główny Inspektor Sanitarny – Krzysztof Saczka
Komisarz ds. Demokracji i Demografii Dubravka Šuica – europosłanka Anna Fotyga
Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej – prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz

 

9:45-10:45
Główne informacje o demografii i zdrowiu dzieci w Polsce
Prowadząca – prof. dr hab. Edyta Szurowska

 

Dyrektor Departamentu Badań Społecznych Głównego Urzędu Statystycznego – dr Piotr Łysoń
Dyrektor Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia − Monika Kasprzyk
Prorektor Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego − prof. dr hab. Artur Mazur


11:00-12:30
Wyzwania dla promocji zdrowia i prewencji
Prowadzący – dr hab. Joanna Kwiatkowska i prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski

Kondycja fizyczna dzieci i młodzieży w Polsce - prof. dr hab. Bartosz Molik, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Epidemia otyłości i choroby cywilizacyjne - prof. dr hab. Anna Fijałkowska, Instytut Matki i Dziecka
Zdrowie psychiczne - prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dobre praktyki - przykłady badań i interwencji, Gdański Uniwersytet Medyczny
• dr Klaudia Suligowska, SOPKARD Junior
• dr Paulina Metelska, Program 6-10-14 dla Zdrowia
• dr hab. Łukasz Balwicki, prof. uczelni, PolNicoYouth

 
12:30-13:15
Przerwa


13:15-14:00
Q&A: Aktualny stan i główne wyzwania dla prewencji, diagnostyki i leczenia
Prowadzący – prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska i dr n. hum. Joanna Śliwińska


Sesja konsultantów krajowych z udziałem dziennikarzy 

 

14:15-15:15
Wyzwania dla współczesnej pediatrii
Prowadzące – dr hab. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz i prof. dr hab. Jolanta Wierzba

Szczepienia a ochrona dzieci przed chorobami zakaźnymi − dr hab. Tomasz Smiatacz, Gdański Uniwersytet Medyczny
Wyzwania dla stomatologii dziecięcej − prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wady rozwojowe i opieka prenatalna − prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Dziecko z chorobą na całe życie − mgr Maria Libura, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

15:15-16:00
Kierunki reorganizacji i wdrożeń
Prowadzący – dr hab. Ninela Irga-Jaworska i prof. dr hab. Piotr Czauderna

Modelowa opieka nad dzieckiem z cukrzycą typu 1. Nowoczesne technologie - prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec, Gdański Uniwersytet Medyczny
Choroby rzadkie i opieka multidyscyplinarna - prof. dr hab. Aleksandra Żurowska, Gdański Uniwersytet Medyczny
Case report: SMA, badania przesiewowe i leczenie - prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

16:15-17:00
Debata

Czy potrzebujemy ustawy o zdrowiu dzieci? – moderatorzy – prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, red. Krzysztof Jakubiak
• Marlena Maląg − Minister Rodziny i Polityki Społecznej
• Mikołaj Pawlak − Rzecznik Praw Dziecka
• prof. dr hab. Piotr Czauderna − Przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia
• prof. dr hab. Jarosław Peregud-Pogorzelski − Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
• prof. dr hab. Anna Fijałkowska − Instytut Matki i Dziecka
• prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski − Komitet Zdrowia Publicznego PAN


17:00-17:15
Podsumowanie i zakończenie konferencji

prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, prof. dr hab. Edyta Szurowska


Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, Rządowa Rada Ludnościowa
prof. dr hab. Edyta Szurowska, Prorektor ds. klinicznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski, Komitet Zdrowia Publicznego PAN, Zakład Prewencji i Dydaktyki, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr hab. Łukasz Balwicki, prof. uczelni, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Klinika Neurologii Rozwojowej, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr hab. Michał Brzeziński, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci, Gdański Uniwersytet
Medyczny
prof. dr hab. Piotr Czauderna, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr hab. Ninela Irga-Jaworska, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr hab. Joanna Kwiatkowska, Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca, Gdański Uniwersytet
Medyczny
prof. hab. Małgorzata Myśliwiec, Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr hab. Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
dr hab. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, prof. uczelni, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr Klaudia Suligowska, Zakład Prewencji i Dydaktyki, Zakład Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr n. hum. Joanna Śliwińska, Rzecznik prasowy, Kierownik Sekcji ds. Komunikacji, Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Jolanta Wierzba, Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Aleksandra Żurowska, Katedra i Klinika Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: https://www.youtube.com/channel/UCsv3BIjRbEWqh8f1hyXarlA

Organizatorzy III Kongresu Demograficznego


 

Image

Główny Urząd Statystyczny

Image

Rządowa Rada Ludnościowa

Image

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Darczyńcy i sponsorzy konferencji realizowanych w ramach III Kongresu Demograficznego


 

Image
Image
Image
Image

Logo GUS wersja pełna wariant achromatyczny czarny

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Portal Informacyjny GUS