Image
Image

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Link do strony Prezydent.pl

Zaproszenie na konferencję naukową

System edukacji wobec zmian demograficznych

Zapraszają:

Wojewoda Świętokrzyski, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Prezes
Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach

Termin:

14 września 2022 r.

Miejsce konferencji:

Politechnika Świętokrzyska (Aula Główna), Kielce

Image

 

PROGRAM


 

10:30–11.00
Wystąpienia powitalne

JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej - prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

Minister Edukacji i Nauki - Przemysław Czarnek
Wojewoda Świętokrzyski – Zbigniew Koniusz
Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej – prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – dr Dominik Rozkrut

 

11:00–13.00
Sesja 1. Polityka edukacyjna

Moderacja: dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska

Zmiany w strukturze poziomu wykształcenia ludności Polski w świetle wyników NSP 2021
Anna Wysocka – Zastępca Dyrektora Departamentu Badań Demograficznych GUS
Dobra jakość edukacji na drodze do przekształcania świata – o monitorowaniu realizacji 4. celu SDGs w Polsce
dr hab. Agnieszka Piotrowska-Piątek, prof. PŚk – Urząd Statystyczny w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska
Polityka edukacyjna Unii Europejskiej w kontekście wyzwań demograficznych
dr Wiktor Krasa – Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach
Poprawa edukacji jako obszar interwencji w (projekcie) Strategii Demograficznej 2040
dr Magdalena Witkowska – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Kompetencje i zawody przyszłości. O (nie)dopasowaniu systemu edukacji do potrzeb rynku pracy
dr hab. Urszula Jeruszka, prof. APS – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
Wpływ zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe
dr Marta Lizut – Ministerstwo Edukacji i Nauki
Wpływ zmian demograficznych na model oświaty
Irena Sobieraj – Kuratorium Oświaty w Kielcach
Dyskusja

 13:00–13.45
Przerwa

 

13.45-16.00
Sesja 2. Proces kształcenia

Moderacja: dr hab. Agnieszka Piotrowska-Piątek, prof. PŚk. - Urząd Statystyczny w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska

Model rodziny a proces wychowawczy dzieci i młodzieży
dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kształcenie ustawiczne – demograficzna konieczność?
prof. dr hab. Wanda Dróżka – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kompetencje z obszaru ICT we współczesnej edukacji – wybór czy konieczność?
dr Bartosz Sobotka – Syntea S.A.
Kwalifikacje młodych pracowników w kontekście zmian technologicznych
Mateusz Konieczny – Uniwersytet Warszawski
System edukacji branżowej wobec wyzwań rynku pracy
Marina Markowska, Paulina Maria Adamczyk – Instytut Badań Edukacyjnych
Edukacja osób starszych w Polsce – stan obecny i wyzwania
dr hab. Dorota Wyszkowska, prof. UB – Urząd Statystyczny w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku
Potrzeba edukacji zdrowotnej osób starszych w zakresie farmakoterapii
dr Joanna Jończyk – Politechnika Białostocka, Instytut dla Zdrowej i Lepszej Starości
dr Eliza Szadkowska – Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa

Dyskusja

Głos w dyskusji – prof. dr hab. Janusz Szymborski, Rządowa Rada Ludnościowa

 

16.00–16.15
Podsumowanie i zakończenie konferencji


Prosimy o potwierdzenie obecności z zaznaczeniem formy uczestnictwa (stacjonarnie lub zdalnie): rrl.sekretariat@stat.gov.pl

Link do transmisji: https://youtu.be/Bl460gMrg7k

  

Organizatorzy III Kongresu Demograficznego


 

Image

Główny Urząd Statystyczny

Image

Rządowa Rada Ludnościowa

Image

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Darczyńcy i sponsorzy konferencji realizowanych w ramach III Kongresu Demograficznego


 

Image
Image
Image
Image

Logo GUS wersja pełna wariant achromatyczny czarny

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Portal Informacyjny GUS