Image
Image

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Link do strony Prezydent.pl

Zaproszenie na konferencję naukową

Sytuacja demograficzna Polski w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Zapraszają:

Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej – prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – dr Dominik Rozkrut
Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego – prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

Termin:

4 października 2022 r., godz. 10.00–13.00

Miejsce konferencji:

Sejm RP, Sala Kolumnowa

Image

 

PROGRAM


 

Wystąpienie  wprowadzające

prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz - Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej

 

Odczytanie listu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek
Agnieszka Kaczmarska - Szef Kancelarii Sejmu

Cele, zakres oraz wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Stan i struktura Ludności w Polsce, zróżnicowanie przestrzenne wybranych zjawisk i procesów (wyniki NSP)
Dorota Szałtys – Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych GUS

Zasoby pracy, zatrudnienie, rynek pracy (w świetle wyników NSP)
Agnieszka Zgierska – Dyrektor Departamentu Rynku Pracy GUS

Sytuacja mieszkaniowa w Polsce (w świetle wyników NSP)
Agnieszka Matulska-Bachura – Zastępca Dyrektora Departamentu Handlu i Usług GUS

Wyzwania demograficzne na XXI wiek
dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki, Zastępca Przewodniczącego Rządowej Rady Ludnościowej

Dyskusja

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 


 

Link do transmisji online: https://youtu.be/uV7YMWVkJ_Q

Organizatorzy III Kongresu Demograficznego


 

Image

Główny Urząd Statystyczny

Image

Rządowa Rada Ludnościowa

Image

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Darczyńcy i sponsorzy konferencji realizowanych w ramach III Kongresu Demograficznego


 

Image
Image
Image
Image

Logo GUS wersja pełna wariant achromatyczny czarny

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Portal Informacyjny GUS