Image
Image

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Link do strony Prezydent.pl

Zaproszenie na konferencję naukową pt:

"Konsekwencje zmian demograficznych

dla rozwoju rolnictwa"


Wojewoda Zachodniopomorski, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie zapraszają na konferencję naukową

Termin:

24 listopada 2021

Miejsce konferencji:

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania,
ul. Mickiewicza 64, Nowa Aula

Image

PROGRAM


 

9.30 – 10.00 Powitanie gości 

10.00 – 12.00 – I sesja plenarna 

Paweł Szafernaker – Polityka Państwa wobec wsi popegeerowskich

dr Dominik Rozkrut – Tendencje rozwoju polskiego rolnictwa w świetle wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Halina Szymańska – Polska wieś – przyjazne miejsce do życia i rozwoju zawodowego

dr hab. Monika Stanny; Łukasz Komorowski – Przemiany struktury demograficznej i społeczno-zawodowej ludności wiejskiej

dr Magdalena Mojsiewicz - Zmiany struktur rodzin wiejskich. Obraz statystyczny

Dominika Rogalińska – Demograficzny obraz wsi polskiej

Magdalena Wegner - Sytuacja demograficzna województwa zachodniopomorskiego

 

12.30 – 15.15 – II sesja plenarna

Artur Łączyński – Wybrane uwarunkowania rozwoju rolnictwa

dr hab. Tomasz Wojewodzic, dr Łukasz Paluch - Dezagraryzacja polskiej wsi w świetle wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

dr hab. Aleksander Grzelak – Ekonomiczny obraz rolnictwa w Polsce na tle procesów globalnych

dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska, dr hab. Agnieszka Baer-Nawrocka – Wspólna Polityka Rolna UE wobec kryzysu demograficznego w rolnictwie

dr Michał Dudek – Zmiany demograficzne a sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

dr hab. Magdalena Florek-Łuszczki - Psycho-społeczne i zdrowotne konsekwencje starzenia się mieszkańców wsi

dr hab. Adam Czarnecki - Konsekwencje zmian demograficznych dla jakości życia rolników: Wstępne wyniki projektu FARMWELL (H2020)

 

15.15 – 16.00 – Dyskusja 

 

Konferencja będzie transmitowana na profilu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na Facebooku: https://www.facebook.com/szczecinzuw

Organizatorzy III Kongresu Demograficznego


 

Image

Główny Urząd Statystyczny

Image

Rządowa Rada Ludnościowa

Image

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Darczyńcy i sponsorzy konferencji realizowanych w ramach III Kongresu Demograficznego


 

Image
Image
Image

Logo GUS wersja pełna wariant achromatyczny czarny

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Portal Informacyjny GUS