Image
Image

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Link do strony Prezydent.pl

Zaproszenie na konferencję naukową

Człowiek w środowisku zamieszkania: wyzwania XXI wieku

Zapraszają:

Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,
Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi, Przewodniczący Komitetu
Nauk Geograficznych PAN, Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Termin:

20 kwietnia 2022 r.

Miejsce konferencji:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych,
Nowa Aula, ul. Kopcińskiego 31

Image

 

PROGRAM


 

10:00–10.30
Wystąpienia powitalne

Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej – prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – dr Dominik Rozkrut
Przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN – prof. dr hab. Marek Degórski
Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN – prof. dr hab. Tomasz Komornicki
Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ – dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ

 

10:30–11.15
Referaty wprowadzające


Monitorowanie zjawisk demograficznych wobec wyzwań współczesności
Dominika Rogalińska, Dyrektor Departamentu Badań Przestrzennych i Środowiska GUS
Sytuacja demograficzna województwa łódzkiego
dr Piotr Cmela, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi
dr Artur Mikulec, Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi

 

11.15-12.30
Sesja 1. Przyrodnicze podstawy rozwoju demograficznego i społecznego


Prowadzący: prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Wielofunkcyjność przestrzeni przyrodniczej szansą zwiększenia potencjału rozwoju regionów i jakości życia ludzi
prof. dr hab. Marek Degórski, Przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN
Czy mieszkańcom miast można zapewnić przyjazny klimat?
prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Środowiskowe i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania oraz skutki chaosu przestrzennego w Polsce
dr Paula Kukołowicz, Polski Instytut Ekonomiczny
prof. dr hab. Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Dyskusja

 

 13.00-14.15
Sesja 2. Kierunki zmian demograficzno-osadniczych i społecznych w przestrzeni Polski w XX i XXI wieku


Prowadzący: prof. dr hab. Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Wpływ zmian demograficznych na miejską sieć osadniczą Polski w okresie powojennym
dr hab. Robert Szmytkie, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
Starzenie się wsi w Polsce w okresie powojennym w ujęciu regionalnym
dr hab. Monika Wesołowska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Przemiany demograficzno-migracyjne w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych w Polsce w świetle procesów suburbanizacji
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

14.15–15.45
Sesja 3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
w warunkach zmian demograficznych w różnych skalach terytorialnych


Prowadzący: prof. dr hab. Marek Degórski, Przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN
Prawo zagospodarowania przestrzennego a zaspokajanie potrzeb społecznych
dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Demografia a dostępność transportowa – konsekwencje dla zagospodarowania przestrzennego
prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rozbieżne trendy ludnościowe na obszarach wiejskich i rosnące różnice w zagospodarowaniu przestrzeni wsi polskiej
prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

15.45–16.00
Podsumowanie


Prosimy o potwierdzenie obecności z zaznaczeniem formy uczestnictwa (stacjonarnie lub zdalnie): rrl.sekretariat@stat.gov.pl

Obejrzyj transmisję w aplikacji MS Teams

Dla osób korzystających z aplikacji Teams, link otworzy się w niej bezpośrednio.
Stream dostępny jest również bez logowania i bez instalowania aplikacji Teams (przez przeglądarkę).
Należy wtedy tylko wybrać kolejno: „Obejrzyj zamiast tego w Internecie” i w następnym oknie „Dołącz anonimowo”.

Organizatorzy III Kongresu Demograficznego


 

Image

Główny Urząd Statystyczny

Image

Rządowa Rada Ludnościowa

Image

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Darczyńcy i sponsorzy konferencji realizowanych w ramach III Kongresu Demograficznego


 

Image
Image
Image

Logo GUS wersja pełna wariant achromatyczny czarny

Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Portal Informacyjny GUS